Bakalárska práca

Simulátor dopravnej firmy

Časový plán práce

 
 
 
 
 
27.11.2018 11:30

Zbieranie zdrojov

12.01.2019 12:00

Prototyp a východisková kapitola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.04.2019

Vytvorenie funkčnej špecifikácie

Vytvorenie popisu softvéru, kde budú opísané entity, vzťahy medzi nimi a jednotlivé procesy z katalágu funkčných požiadaviek.

30.04.2019

Technická špecifikácia a Dátový model

Vytvorenie popisu, ktorý zahŕňa technické parametre, spracovanie a prevedenie jednotlivých častí systému a procesov zadefinovaných vo funkčnej dokumentácií.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.05.2019

Finalizácia práce