Bakalárska práca

Simulátor dopravnej firmy

Na stiahnutie

Východisková kapitola:
Link
Zdrojový kód:
Link

Screenshots: