Bakalárska práca

Simulátor dopravnej firmy

Denník

18.2.2019 - 10.3.2019

Vytváranie serverovej časti

Refaktorizácia

11.3.2019 - 17.3.2019

Pokračovanie vo vytváraní serverovej časti

Refaktorizácia

18.3.2019 - 24.3.2019

Dokončovanie zakladnej serverovej časti

Refaktorizácia

25.3.2019 - 31.3.2019

Websocket + Laravel setup

Refaktorizácia

1.4.2019 - 14.4.2019

Dokončovanie práce s Websocket-mi + Vue

Refaktorizácia

15.4.2019 - 21.4.2019

Dokončovanie webovej aplikácie

Refaktorizácia

22.4.2019 - 5.5.2019

Rozbehávanie na serveri + opravovanie chýb

Refaktorizácia

6.5.2019 - 19.5.2019

Testovanie aplikácie

Písanie práce

20.5.2019 - 26.5.2019

Posledné pripomienky

Písanie práce