Bakalárska práca

Simulátor dopravnej firmy

PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

Vedúca

Tomáš Velich

Meno študenta

Názov práce:

Simulátor dopravnej firmy

Cieľ práce:

Navrhnúť a zrealizovať webovú aplikáciu na simulovanie dopravnej firmy.

Anotácia:

Študent navrhne a zrealizuje webovú aplikáciu na simulovanie dopravnej frimy. Aplikácia zabezpečí automatické generovanie zákaziek a poskytne webové používate+ské rozhranie, ktoré umožní: spravovanie zamestnancov firmy (prijímanie, prepúšťanie, rozhodovanie o plate, ...), spravovanie vozového parku či iného majetku firmy (nákup kamiónov, garáží, ...), spravovanie objednávok (prideľovanie zákaziek vodičom, ...).
Firma bude mať riaditeľa a dve úrovne zamestnancov: vodiči ( v aplikácii bot) a pracovníci. Používateľské rozhranie bude mať dva typy používateľov s mierne odlišnými kompetenciami: riaditeľa a pracovníkov firmy (nie vodičov). Firma bude začínať s malým počtom zamestnancov a minimálnym majetkom a podľa zisku sa bude rozrastať.

Návrh štruktúry práce

 
 
 
 
 
30.10.2018 11:30

Webová stránka

13.11.2018 11:30

Časový plán práce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.11.2018 11:30

Zbieranie zdrojov

12.1.2019 12:00

Východiská a prototyp